'Suspicious Medical Matters'

Vi är mycket glada över att specialnumret ’Suspicious Medical Matters’ har publicerats i Nordic Journal of African Studies. Arbetet med publikationen startade under 2018 med en panel under Nordiska Afrikadagarna i Uppsala och har varit en del av projektet 'Hälsa, politik och kultur i Afrika'. Projektet har drivits av Forum för Afrikastudier, som en del av Uppsala universitets strategiska satsning att koppla samman de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna med de farmaceutiska och medicinska fakulteterna. För länk till publikationen, klicka på länken.

Specialnumret inleds med en introduktion till temat ’Suspicious Medical Matters’ av Ulrika Trovalla, koordinator för projektet ’Hälsa, politik och kultur i Afrika’. Hon skriver: ‘Drawing from a variety of experiences from the African continent, this special section delves into the field of suspicion that surrounds medical matters: the complexes of suspicion which connect to patients, healthcare providers, healthcare institutions, donors, NGOs, pharmaceutical companies, health policies, medical technology, medicines, diseases, viruses, etc.’

Publikation: Female Genital Cutting: The Global North and South

Vi är mycket glada att kunna presentera den redigerade volymen Female Genital Cutting: The Global North and South, som är ett resultat av det 9:e nordiska konferensen inom global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa i Höör, Sverige, 2018. Konferensen, som Forum för Afrikastudier and Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) vid Uppsala universitet och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet var värd för, samlade 30 forskare från olika nordiska länder och en mängd olika discipliner.

Volymen är redigerad av Sara Johnsdotter och innehåller, bland 11 andra bidrag, ett insiktsfullt kapitel av vår egen professor Birgitta Essén, en av projektets Hälsa, Politik och Kultur i Afrika’s intellektuella ledare. Hennes kapitel bär titeln: One Genital, Two Judgments: Why Do “Expert Witnesses” Draw Different Conclusions in Suspected Cases of Illegal Cutting of Girls’ Genitals?.

Hitta publikationen här.

Round-table on Skin-lightening

Lördag 19 Juni: 16.00-17.30

Skin-lightening: Navigating Situated Geographies of Colourism

Dépigmentation cosmétique volontaire: naviguer entre les géographies situées du colorisme

Chairs:

Clementina Amankwaah, Oulia Makkonen, Ulrika Trovalla (Uppsala University)

Presenters:

Salma Eltahir, Uppsala University

Sam Adu-Gyamfi, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana

Abla Sefako Akakpo, Université de Lomé, Togo

 

12 februari 2021, litteraturseminarium (online) om hudblekning: “Skin-Lightening: A Global Public Health Affair”. För mer info. klicka på bilden.

 

9 oktober 2020, litteraturseminarium (online) om hudblekning: “Images through the Lens of Colourism and Skin-lightening Practices”. För mer info. klicka på bilden.

 

13 mars 2020, föreläsning med Anna Baral om ”Love on the Move: Intimacy and mobility in Jinja (Uganda)”. För mer info. klicka på bilden.

 

Fredagsforsk i Afrikastudier med Mats Målqvist: “Proud to be a Siphilile Woman!”. För mer info. klicka på bilden.

Medicin och väpnade konflikter i Afrika

På fredagsforsk i Afrikastudier den 22 november öppnade Professor Victor Adetula med en väldigt engagerande presentation på temat medicin och väpnade konflikter i Afrika, vilken efterföljdes av en mycket livlig diskussion.

 

För mer info. klicka på bilden.

 

Fredagsforsk i Afrikastudier med Sara Bylund om tonåringars tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård i Tanzania. För mer info. klicka på bilden.

Workshops i Dar es Salaam

En serie workshops hölls mellan den 11-22 februari i Dar es Salaam, Tanzania. Som en del av Forum for Afrikastudiers doktorandrepresentant Henrik Makokha-Sandells doktorandprojekt om användning av sugklocka vid akut obstetrisk vård vid Muhimbili National Hospital, fokuserade de olika workshopparna på att skapa en gemensam agenda och ett samarbetsinitiativ för en kommande interventionsstudie.

African Cities and the Materiality of Suspicion

9-11 december 2018 samlades 17 framstående forskare på afrikanska städer, varav flera med fokus på medicinska frågor, i staden Lusaka. Workshopen tog utgångspunkt i hur livet i staden framträder när misstänksamhet i grunden formar all interaktion med den bekanta världen, och när det finns en djupgående inneboende känsla och erfarenhet av att objekt, människor, relationer, samhället eller världen i stort inte är vad de verkar vara.

Läs programmet här

 

 

Uppsala Health Summit 2018, 14-15 juni. Tema: Cancer

Forum för Afrikastudier medverkar även detta år i planering av Uppsala Health Summit, som år 2018 fokuserar på cancer. Se mer information här

Article by Eren Zink et al. in Svenska Dagbladet in connection to Uppsala Health Summit Oct 2017: "Hur ska vi klara de nya epidemierna? 

 

Hälsa, politik och kultur i Afrika

Det övergripande syftet med projektet ”Health, Politics and Culture in Africa” är att etablera  en dynamisk undervisnings- och forskningsmiljö i tvärsnittet mellan medicin och humaniora för att ta sig an framtidsfrågor rörande global hälsa, lokal styrning och underhåll, politisk och institutionell decentralisering, fattigdom och ohälsa. Mer specifikt handlar det om att stärka multidisciplinär undervisning och forskning vid universitetet och att främja bredare och innehållsmässigt djupare kontaker med universitet, forskningsinstitut och nätverk både i Afrika och internationellt.

Hälsa, politik och kultur i Afrika-projektet invigdes hösten 2015.

För mer information kontakta:

Ulrika Trovalla (Coordinator, Health, Politics and Culture in Africa, Forum för Afrikastudier, afrikastudier@antro.uu.se).

 
 
 
Aktiviteter

12 februari 2021, 10.15-11.30. Fredagsforsk i Afrikastudier om hudblekning: “Skin-Lightening: A Global Public Health Affair”. För mer info. klicka på länken.

9 oktober 2020, 10.15-11.30. Fredagsforsk i Afrikastudier om hudblekning: “Images through the Lens of Colourism and Skin-lightening Practices”. För mer info. klicka på länken.

13 mars 2020, 10.15-11.00. Föreläsning med Anna Baral: ”Love on the Move: Intimacy and mobility in Jinja (Uganda)”. För mer info. klicka på länken.

7 februari 2020, 10.15-11.30. Fredagsforsk i Afrikastudier med Mats Målqvist: “Proud to be a Siphilile Woman!”. För mer info. klicka på länken.

22 november 2019, 10.15-11.30. Fredagsforsk i Afrikastudier med Victor Adetula: “Medicine and Armed Conflict in Africa.” För mer info. klicka på länken.

27 september 2019, 10.15-11.30. Fredagsforsk i Afrikastudier med Sara Bylund om tonåringars tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård i Tanzania. För mer info. klicka på länken.

11-22 februari 2019. Workshops i Dar es Salaam om användning av sugklocka vid akut obstetrisk vård vid Muhimbili National Hospital

 

9-11 december 2018. Workshop i Lusaka, Zambia: African Cities and the Materiality of Suspicion

29 oktober 2018. Professor Ellen Gruenbaum: What could Medical Anthropology contribute to the field of Global Reproductive Health?

 

26-28 oktober 2018. Den 9:e FOKO konferensen: Female Genital Cutting: The Global North & South

 

19-21 september 2018. Panel om Suspicious Medical Matters

 

18 september 2018. Dr. Fatoumata Ouattara: Suspicions around Misoprostol: A socio-anthropological study in Burkina Faso

 

14 september 2018. Seminarium om hur aktivism kan bryta ner hälsobarriärer för LGBTI-samhället i Etiopien

 

14-15 juni 2018. Uppsala Health Summit 2018 på tema Cancer

 
 

18-19 april 2018. Global Health Research Conference  på Karolinska Institutet

10-11 oktober 2017. Uppsala Health Summit 2017

9 juni 2017. Seminarium: Church organizations' health care delivery within the framework of Public Private Partnership in Tanzania

11-12 maj 2017. Symposium: Multiple Healths: Pasts, presents and futures of bio-medicine and wellbeing in/with Africa

9 maj 2017. Workshop: Anthropological Research in Sexual and Reproductive Health in Mocambique: Challenges and Opportunities

28 april 2017. Seminarium: Gender, sexuality and HIV risk in the narratives of international post-graduate students in South Africa

17 februari 2017. Seminarium: Mental ill-health and psychological treatments in a Ghanaian context

15 december 2016. Seminarium: Naturalistic Inquiry as a Methodological Proxy for Medical Anthropology

9 december 2016. Seminarium: On Traces of the Future: An archaeology of medical science in Africa.

8 november 2016. Workshop: Engaging anti-microbial resistance in Africa

24 september 2016. Konferens panel: Health, Politics and Culture in Africa at Nordic Africa Days in Uppsala

19 september 2016. Seminarium: Studying HIV biomedical treatment, culture and statecraft in Mozambique

13 september 2016. Doktorand workshop med Carla Braga, medicinsk antropolog, Eduardo Mondlane University, Mozambique

9 september 2016. Konferens panel: Health governance

29 april 2016. Of medicalization, mortality and postmortems: Black forensic pathology officers in the new South Africa

8 april 2016.  Antimicrobial resistance in sustainable development: a threat and opportunity

5 februari 2016, Seminar: The Double Burden of Disease in Weak Health Systems

26 november 2015, Health, Politics and Culture in Africa: Project Kick-off

24 november 2015, Student Pub Seminar, The Diabetes Epidemic in Africa

5 november 2015, Health, Politics and Culture in Africa, project concept development seminar

Följ lankarna för mer information (på engelska)