Utbildning och internationella utbyten

Forum för Afrikastudier verkar för att öka student- och lärarutbyten med olika afrikanska universitet. Vi stödjer pågående projekt genom Internationaliseringsavdelningen och även andra former av utbyten, som till exempel inom Southern Africa-Nordic Network (SANORD) och South Africa-Sweden University Forum.

Mer information och bilder här

 

Universitet i Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, vid namn Nazi Boni universitet, efter politikern och forfattaren Nazi Boni (1909-1969).

 

 

Professor Patrice Toé, vicepresident vid Nazi BONI universitetet i Burkina Faso, besökte Uppsala för att komma igång med vårt student och lärarutbyte. Under besöket träffade prof. Toé även professor Anna Singer, pro-Vice rektor för HUMSAM vid Uppsala universitet.

 

Vi deltar aktivt i ett samarbete med universitetet i Tunis El Manar, i synnerhet Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. Sten Hagberg och Véronique SImon har genomfört lärarutbyten i Tunis.