Utbildning och internationella utbyten

Forum för Afrikastudier verkar för att öka student- och lärarutbyten med olika afrikanska universitet. Vi stödjer pågående projekt genom Internationaliseringsavdelningen och även andra former av utbyten, som till exempel inom Southern Africa-Nordic Network (SANORD) och South Africa-Sweden University Forum.

Mer information och bilder här

 

Universitet i Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, vid namn Nazi Boni universitet, efter politikern och forfattaren Nazi Boni (1909-1969).