Kartläggning av Afrikaforskning

En kartläggning över forskningsaktiviteter om Afrika vid UU, Mapping Uppsala University’s Activities on Africa, färdigställdes i juni 2011 av Kay Svensson, projektledare, och Simone Noemdoe, forskare.

Under 2012 kontextualiserade and fördjupade Professor Tekeste Negashs kunskapen om den Afrikaforskning som bedrivits vid Uppsala universitet de senaste tjugo åren. Studien fokuserade på arbetet hos tongivande institutioner (Arkeologi och Antikens historia; Kulturantropologi och etnologi; samt Freds- och konfliktforskning) och diskuterade vilka frågor och ämnesområden som inkluderas resp exkluderas, och universitets roll och ansvar som förmedlare och skapare kunskap. Under hösten 2012 organiserade Forum för Afrikastudier en konferens om möjliga strategies för att stärka Afrikaforskningen vid Uppsala universitet. 

Hösten 2016, utförde Molly Sundberg, koordinator för Forum for Afrikastudier en ny, kompletterande kartläggning av Afrika-relaterade akademiska aktiviteter vid Uppsala universitet. Kartläggningen baserades på tre huvudsakliga metoder: intervjuer med nyckelpersoner inom Afrikaforskning vid UU; en webbaserad enkät som 137 forskare vid UU fyllde i om sin Afrikaforskning; samt en inventering av doktorsavhandlingar om Afrika publicerade vid UU under 2000-2016. Rapportern från kartläggningen heter "Africa at Uppsala University" (på engelska).

 

Dessa olika studier av Afrikaforskning vid Uppsala universitet indikerar att Forum för Afrikastudier forstätter att spela en avgörande roll i skapandet av en aktiv och dynamisk akademisk miljö för Afrikaforskare inom många olika vetenskapsområden. Genom att organisera små och stora evenemang (från informella forskarseminarier på fredagar till offentliga föreläsningar och symposier) har Forum skapat sig en unik identitet och blivit ett riktmärke inom Afrikastudier i Uppsala. Läs vår rapport här.

Climate Change and Violent Conflict in East Africa: Integrating Qualitative and Quantitative Research to Probe the Mechanisms

Artikel av Sebastian van Baalen och Malin Mobjörk i senaste numret av International Studies Review från 10 nov 2017.

 
Choosing Anthropometric Indicators to Monitor the Response to Treatment for Severe Acute Malnutrition in Rural Southern Ethiopia—Empirical Evidence

Ny artikel i Nutrients av forskare vid Uppsala Inst. f. kvinnors och barns hälsa, Internationell barnhälsa och nutrition, samt Addis Continental Institute of Public Health (Författare: Amare Worku Tadesse, Elazar Tadesse, Yemane Berhane, and Eva-Charlotte Ekström). Click here.

Uppsalaforskning i Grand Bassam

Uppsala-anthropologen prof. Sten Hagberg, föreståndare för Forum för Afrikastudier, deltog i en konferens i Grand Bassam, 2-6 augusti, på temat Intersecting Identities. Hagbergs ledde en panel "Même pas peur!: Ethnographies of security and democracy in contemporary West Africa" och ett boksläpp ur den nya series Uppsala Papers in Africa Studies.

Uppsala Papers in Africa Studies

Forum för Afrikastudier lanserar skriftserien Uppsala Papers in Africa Studies för att göra tillgängligt och känt Uppsalaforskares arbete i, om och med Afrika.Mer information här

Det första numret är en antropologisk studie av säkerhet underifrån i två maliska kommuner. Det andra numret är en studie om sociala och politiska förändringar i Burkina Faso.

 

"Unstoppable Women: Does Education Matter?"

Ny bok av Sarah Wamala Andersson, Linley Chiwona-Karltun, och Pauline Ocaya. Publicerad 2016 av Author House. 

Boklanseringsseminarium med Dr Caroline Wamala Larsson onsdag 12 april kl 13-14.30 i Sal "Umeå" (A303), vån 3, Ulls hus, Uppsala (Ultuna Campus), Sveriges lantbruksuniversitet.

”Jasaffären i Botswana strider mot Sveriges mål"

Debattartikel i Svenska dagbladet (23 mars 2017) av forskare Johan Brosché, professor Kristine Höglund och doktorand Sebastian van Baalen, samtliga vid Institutionen för freds- och konfliktsforskning, Uppsala universitet. Artikeln handlar om varför Sverige inte bör sälja Jas-plan till Botswana.

"En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan"

Ny bok skriven av Dr. Kristina Helgesson Kjellin, forskare i kulturantropologi verksam vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Utgiven av Artos Academic (2016). Kapitel 7 handlar om en etiopisk Mekane Yesus-förening i Sverige, en luthersk kyrka, och kapitlet relaterar till aktuell forskning om afrikanska kyrkor i Europa, migration, integration och diaspora. 

Conservation, carbon, communities: Swedish carbon purchases through forest plantations in Uganda

Ny forskningsrapport om svenskt köp av utsläppsminskningar via skogsplantage i Uganda. Bakom forskningsprojektet står docent Flora Hajdu och forskare Klara Fischer vid Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

"Wishful Doing: Journeying a Nigerian Medical Landscape"

Book chapter by Ulrika Trovalla, Senior Researcher in anthropology at the Department of Cultural Anthropology and Ethnology. The chapter is part of the anthology "African Medical Pluralism" edited by William C. Olsen and Carolyn Sargent. Published in 2017 by Indiana University Press.

"Research Training, International Collaboration, and the Agencies of Ugandan Scientists in Uganda"

Book chapter by Eren Zink, Senior Researcher in antropology at the Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University. The chapter is part of the anthology " North-South Knowledge Networks: Towards Equitable Collaboration between Acadmics, Donors, and Universities", edited by Tor Halvorsen and Jorun Nossum. Published in 2017 by African Minds, Cape Town. Available through Open Access here.

"Warlord Democrats in Africa: Ex-Military Leaders and Electoral Politic"

The first systematic study about what effect the electoral participation of ex-military leaders in Africa has on post-war security. Edited by Anders Themnér, Assistant Professor at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University. Published in 2017 by Zed Publishing.

"2017 Elections: Making Somalia Great Again?"

New publication on the potential impact of the 2017 elections in Somalia. Published by Life & Peace Institute in Horn of Africa Bulletin, Vol. 29, Issue 21, Jan-Feb 2017. Available here.