Afrikaforskning vid Uppsala universitet

En kartläggning över forskningsaktiviteter om Afrika vid UU, Mapping Uppsala University’s Activities on Africa, färdigställdes i augusti 2011 av Kay Svensson, projektledare, och Simone Noemdoe, forskare.

Under 2012 kontextualiserade and fördjupade Professor Tekeste Negashs kunskapen om den Afrikaforskning som bedrivits vid Uppsala universitet de senaste tjugo åren. Studien fokuserade på arbetet hos tongivande institutioner (Arkeologi och Antikens historia; Kulturantropologi och etnologi; samt Freds- och konfliktforskning) och diskuterade vilka frågor och ämnesområden som inkluderas resp exkluderas, och universitets roll och ansvar som förmedlare och skapare kunskap. Under hösten 2012 organiserade Forum för Afrikastudier en konferens om möjliga strategies för att stärka Afrikaforskningen vid Uppsala universitet. 

Hösten 2016, utförde Molly Sundberg, koordinator för Forum for Afrikastudier en ny, kompletterande kartläggning av Afrika-relaterade akademiska aktiviteter vid Uppsala universitet. Kartläggningen baserades på tre huvudsakliga metoder: intervjuer med nyckelpersoner inom Afrikaforskning vid UU; en webbaserad enkät som 137 forskare vid UU fyllde i om sin Afrikaforskning; samt en inventering av doktorsavhandlingar om Afrika publicerade vid UU under 2000-2016. Rapportern från kartläggningen heter "Africa at Uppsala University" (på engelska).

 

Dessa olika studier av Afrikaforskning vid Uppsala universitet indikerar att Forum för Afrikastudier forstätter att spela en avgörande roll i skapandet av en aktiv och dynamisk akademisk miljö för Afrikaforskare inom många olika vetenskapsområden. Genom att organisera små och stora evenemang (från informella forskarseminarier på fredagar till offentliga föreläsningar och symposier) har Forum skapat sig en unik identitet och blivit ett riktmärke inom Afrikastudier i Uppsala. Läs våra årsrapporter 2012-15; 2016; 2017; 2018; 2019; and 2020.

 
Uppsala Papers in Africa Studies

Forum för Afrikastudier lanserar skriftserien Uppsala Papers in Africa Studies för att göra tillgängligt och känt Uppsalaforskares arbete i, om och med Afrika.Mer information här.

 

Läs vår senaste årsrapport 2021 genom att klicka på bilden.