Biocultural heritage in Mozambique

Forum för Afrikastudier driver ett forskningsprogram i arkeologi och antropologi inom Sweden-Mozambique bilateral research collaboration. Programmet intresserar sig för kultur- och naturarvsfrågor, inte minst i förhållande till socio-ekonomisk utveckling. Mer information och bilder här

 

Carla Braga, Hilario Madiquida och Paul Lane på universitetet i Maputo