Burkina Faso seen from below

Forum för Afrikastudier leder uppdragsforskning i Burkina Faso i samarbete med Institut des Sciences des Sociétés (INSS). Uppdraget finansieras av Sida och handlar främst om studier underifrån på strategiska områden, som säkerhet och jämställdhet. Mer information samt bilder här

 

Presentation av rapporten Säkerhet underifrån i Burkina Faso (fr v): Sten Hagberg, Susanna Hughes och Ludovic Kibora