Burkina Faso seen from below

Forum för Afrikastudier leder uppdragsforskning i Burkina Faso i samarbete med Institut des Sciences des Sociétés (INSS). Uppdraget finansieras av Sida och handlar främst om studier underifrån på strategiska områden, som säkerhet och jämställdhet. Mer information samt bilder här

 

Presentation av rapporten Säkerhet underifrån i Burkina Faso (fr v): Sten Hagberg, Susanna Hughes och Ludovic Kibora

 

 

Den 23 juni 2022 ägde en workshop rum i Ouagadougou som var en avslutning på prgrammet Burkina Faso sett underifrån samtidigt som 25 år av forskningsamarbete mellan INSS och Uppsala universitet firades. Men nya uppslag och perspektiv saknas knappast...

 

Vårt UU/INSS team som arbetar med kvinnligt ledarskap i burkinska kommuner, Léo, augusti 2019.