Population Dynamics and Socioeconomic Wellbeing

Forum för Afrikastudier verkar inom ett annat program inom Sweden-Mozambique collaboration. Detta program handlar om befolkningsfrågor och socio-ekonomiskt välmående. Mer information och bilder här

 

Workshop i Maputo