Konferens: Avkolonisering av kunskap och vetande i Västafrika

Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet sam-organiserar en konferens på temat "Towards a decolonisation of knowledges in West Africa: history, actors, and productions", 26-30 juni 2024 vid Institut des Sciences Humaines. Mer info och uppdateringar, kolla här

 

The 12th International Conference on Mande Studies, 26-30 juni 2024