Avkolonisera forskningsmetodik

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela projektet Avkolonisera forskningsmetodik: en forskarskola till stöd för empirisk datainsamling, fältarbetesrelationer, etiska utmaningar och transnationella ansatser för perioden 2022-2025. Projektet är ett samarbete mellan universitet och forskningsinstitut i Burkina Faso, Mali och Tanzania och tre svenska universitet: Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet koordinerar detta viktiga program som främst omfattar antropologer, sociologer, geografer och utvecklingsforskare.

Följande partners are involverade i projektet.

Mer information och uppdatering på projektets engelska sida. Klicka här