Forums styrelse

Universitetslektor Véronique Simon (Fakulteten för utbildningsvetenskaper), ordförande

Professor Kajsa Ahlstrand (Teologiska fakulteten)

Professor Birgitta Essén (Medicinska fakultueten)

Professor Lena Holmqvist (Juridiska fakulteten)

Docent Anneli Ekblom (Historisk-filosofiska fakulteten)

Universitetslektor Ashleigh Harris (Språkvetenskapliga fakulteten)

Fil.dr. Anders Themnér (Samhällsvetenskapliga fakulteten)

Doktorand Oulia Makkonen (Humanistiska Doktorandrådet)

Alexander Haettman (studentrepresentant)

Henrik Sandell (studentrepresentant)

Matilda Renman (studentrepresentant, suppleant)

Professor Sten Hagberg, föreståndare

 

 

 

Sten Hagberg, Véronique Simon, Ulrika Trovalla och Anna Baral