Forums styrelse

Ordförande: Universitetslektor Véronique Simon (Fakulteten för utbildningsvetenskaper)

Professor Kajsa Ahlstrand (Teologiska fakulteten)

Professor Birgitta Essén (Medicinska fakultueten)

Professor Lena Holmqvist (Juridiska fakulteten)

Professor Paul Lane (Historisk-filosofiska fakulteten)

Universitetslektor Ashleigh Harris (Språkvetenskapliga fakulteten)

Fil.dr. Anders Themnér (Samhällsvetenskapliga fakulteten)

Doktorand Erik Bengtson (Humanistiska Doktorandrådet)

Alexander Haettman (studentrepresentant)

Henrik Sandell (studentrepresentant)

Matilda Renman (studentrepresentant, suppleant)

Professor Sten Hagberg (föreståndare)