Forums styrelse

Professor Sten Hagberg (ordförande/föreståndare)

Professor Kajsa Ahlstrand (Teologiska fakulteten)

Professor Birgitta Essén (Medicinska fakultueten)

Professor Daniel Stattin (Juridiska fakulteten)

Professor Paul Lane (Historisk-filosofiska fakulteten)

Universitetslektor Ashleigh Harris (Språkvetenskapliga fakulteten)

Fil.dr. Anders Themnér (Samhällsvetenskapliga fakulteten)

Universitetslektor Véronique Simon (Fakulteten för utbildningsvetenskaper)

Doktorand Erik Bengtson (Humanistiska Doktorandrådet)

Hilda Pettersson, studentrepresentant