Health, Politics and Culture in Africa

 

Tisdag 17 Maj, kl 18.00 Ihrehall, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3H

Vänskapsgruppen för Afrikansk Film

Forum samarbetar med Vänskapsgruppen För Afrikansk Film (läs mer här)

 

 

Välkommen till Forum för Afrikastudier

Forum för Afrikastudier är ett initiativ inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med syftet att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier ska underlätta kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och även externt utanför Uppsala universitet. Forum driver forskningsprojekt, anordnar föreläsningar och paneldebatter och leder seminarieserien Fredagsforsk i afrikastudier.

Forum är placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

 

 

 
 
 
Konferens panel: Health, Politics and Culture in Africa, Nordic Africa Days 2016

Forum för Afrikastudier organiserar en konferens panel med tema Hälsa, politik och kultur i Afrika inom Nordic Africa Days konferens den 23-24 september 2016. Intresserade förskare är välkomna att skicka in en abstrakt innan den 3 maj. Mer information finns här.
 

Rapport Forum för Afrikastudier 2016

Läs rapporten här