Symposium om hälsa i Afrika, 11-12 maj 2017

 

Samtal om skämtrelationer i Burkina Faso (på franska) fredagen den 31 mars kl 14-16

 

Uppdaterad fredag ​​forskningsseminarium schema, vårterminen 2017

Vänskapsgruppen för Afrikansk Film

Forum samarbetar med Vänskapsgruppen För Afrikansk Film (läs mer här)

 

 

Välkommen till Forum för Afrikastudier

Forum för Afrikastudier är ett initiativ inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med syftet att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier ska underlätta kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och även externt utanför Uppsala universitet. Forum driver forskningsprojekt, anordnar föreläsningar och paneldebatter och leder seminarieserien Fredagsforsk i afrikastudier.

Forum är placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

 

 

Vad gör Fourm egentligen?

Här hittar du Forum för Afrikastudiers årsrapport får 2016.

 

Ny rapport: Uppsala universitets engagemang i Afrika

 
 
 

 

Pub discussion on March 28

 

Förelasning om Kina i Afrika 30/3, 15-17, ENG2-0024

 

Medan vi lever visas på Fyrisbiografen i Uppsala 3, 9 och 11 april. Mer info: klicka på bilden

 

Ny kurs i Afrikanistik. Mer info, klicka på bilden.

Rapport Forum för Afrikastudier 2016

Läs rapporten här