Den 19 maj försvarar Gbemisola Allwell-Brown sin avhandling om antibiotika användning bland barn i Uganda. Mer info, klicka på bilden

 

Fredagen den 6 maj försvarar Fernando Manjate sin doktorsavhandling i kulturantropologi vid Uppsala universitet: "Something good but nothing to be proud of: Inheritance and Succession Practices, and Sociopolitical Stakes in Times of Decentralization in Marracuene, Mozambique". Mer info, klicka på bilden

 

Fredagen den 21 januari kl 10.15, Sal IX, Universitetshuset försvarar Foums koordinator Oulia Makkonen sin avhanding i Global Christianity. Mer info, klicka på bilden

 

Uppsala Papers in Africa Studies 6: "Femmes de devant!": Combat du leadership féminin au Burkina Faso. Mer info, klicka på bilden.

 

Läs Ann-Britt Bernhardsdotter's bok om kuria-kvinnor i Kenya och Tanzania. Mer info, klicka på bilden

 

Läs Per Branström's studie av Sungusungu-rörelsen i Tanzania. Mer info, klicka på bilden

 

En ny studie av säkerhet underifrån i Burkina Faso finns nu publicerad och tillgänlig online. Klicka på bilden

 

Antologi om kommunal demokrati i Sahel. Mer info, klicka på bilden

 

Den antropologiska studien av Burkina Fasos sociala och politiska förändringar finns nu tillgänglig på engelska. More info, klicka på bilden.

 

En studie av säkerhet underifrån i Mali publiceras som första utgåvan av Uppsala Papers in Africa Studies. Mer info, klicka på bilden.

 

En studie av Burkina Fasos sociala och politiska förändringar har nu publicerats i Uppsala Papers in Africa Studies. Mer info, klicka på bilden.

 

Välkommen till Forum för Afrikastudier

Forum för Afrikastudier är ett inter-disciplinärt centrum vid Uppsala universitet. Det är initiativ inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med syftet att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier ska underlätta kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och även externt utanför Uppsala universitet. Forum driver forskningsprojekt, anordnar föreläsningar och paneldebatter och leder seminarieserien Fredagsforsk i Afrikastudier.

Forum är ett centrum placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

 

 

Vad gör Forum för Afrikastudier egentligen?

Läs våra årsrapporter 2012-2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020.

 

Ny rapport: Uppsala universitets engagemang i Afrika

Panelsamtal VARFÖR TILLÅTS RASISTISKA ORGANISATIONER? Del 1

Panelsamtal VARFÖR TILLÅTS RASISTISKA ORGANISATIONER? Del 2

 
 
 

 

Välkommen till Burkina Faso seen from below - en workshop i Ouagadougou torsdagen den 23 juni 2022. Mer info, klicka på bilden.

 

Local Democracy Academy på Campus Gotland.

 

Local Democracy Academy samordnas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) och Forum för Afrikastudier, 6-10 juni, på Uppsala universitets Campus Gotland, Visby. Mer info, klicka på bilden

 

Webinar with Dr.hc.Lilian Thuram and Dr.Patricia Lorenzoni :Diversity - identification, grievability and the limits of a conversation. March 22, 16.30-18.00 (CET). For registration and information, click on the image.

 

Lyssna på REKTORSPODDEN - den här gången ett samtal mellan Rektor Anders Hagfeldt och Forum för Afrikastudiers Sten Hagberg. Lyssna på PODDEN genom att klicka på bilden

 

Forskningslabbet LACET anordnade en workshop i Mali på temat inter-regionala mobiliteter kring småskalig guldutvinning i Västafrika. Mer info, klicka på bilden.

 

Forum för Afrikastudiier är en av grundarna av LACET - ett fransktalande forskningslabb för engagerad antropologi. Mer info, klicka på bilden.

Hur hittar jag bland Forums alla aktiviteter? Kolla evenemang!

Du kan uppdatera dig om våra evenemang här

 

Se här Vetenskapsrådets film om Sten Hagbergs forskning om kommunalpolitik i Burkina Faso. Klicka på bilden.

 

Mer än 400 kom till panelsamtalet "Varför tillåts rasistiska organisationer i Sverige?". Panelen fr v: Maria Ripenberg, Ingrid Helmius, Heléne Lööw, Mohamad Hassan, Maureen Hoppers, Sten Hagberg, Evin Ismail och Peter Nobel. Vill du se panelsamtalet, klicka på bilden!