Det slutgiltiga konferensprogrammet är nu tillgängligt avseende Västafrikakonferensen som Forum är med och anordnar 26-29 juni 2024 på temat TOWARDS A DECOLONISATION OF KNOWLEDGES IN WEST AFRICA: HISTORY, ACTORS, AND PRODUCTIONS. Konferensen är helt hybrid - zoomlänkar i programme. Klicka på bilden.

 

Den 9 juni 2023 forsvarade Karolina Wallin Fernqvist sin avhandling Articulating Alienation om Tanzania. Klicka på bilden

 

Den 12 juni 2023 försvarade Carolien Hulshof sin avhandling Walking the Line om Zanzibar. Klicka på bilden

 

Ny publikation: Security from below in Burkina Faso i engelsk version med en helt ny epilog om den aktuella situationen. ladda ned texten genom att klicka på bilden

 

Fredagen den 21 april kl. 13.00 i Geijersalen försvarar Adelaida Caballero sin doktorsavhandling i kulturantropologi med titeln "Shortchanged: Elderly Women Street Vendors in Malabo, Equatorial Guinea." Avhandlingen finns tillgänglig genom att klicka på bilden.

 

Specialnumret ’Suspicious Medical Matters’ har publicerats i Nordic Journal of African Studies. Arbetet med publikationen har varit en del av projektet 'Hälsa, politik och kultur i Afrika', vilket har drivits av Forum för Afrikastudier, som en del av Uppsala universitets strategiska satsning att koppla samman de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna med de farmaceutiska och medicinska fakulteterna. För länk till publikationen, klicka på bilden.

 

Den 19 maj försvarar Gbemisola Allwell-Brown sin avhandling om antibiotika användning bland barn i Uganda. Mer info, klicka på bilden

 

Fredagen den 6 maj försvarar Fernando Manjate sin doktorsavhandling i kulturantropologi vid Uppsala universitet: "Something good but nothing to be proud of: Inheritance and Succession Practices, and Sociopolitical Stakes in Times of Decentralization in Marracuene, Mozambique". Mer info, klicka på bilden

 

Fredagen den 21 januari kl 10.15, Sal IX, Universitetshuset försvarar Foums koordinator Oulia Makkonen sin avhanding i Global Christianity. Mer info, klicka på bilden

 

Uppsala Papers in Africa Studies 6: "Femmes de devant!": Combat du leadership féminin au Burkina Faso. Mer info, klicka på bilden.

 

Läs Ann-Britt Bernhardsdotter's bok om kuria-kvinnor i Kenya och Tanzania. Mer info, klicka på bilden

 

Läs Per Branström's studie av Sungusungu-rörelsen i Tanzania. Mer info, klicka på bilden

 

En ny studie av säkerhet underifrån i Burkina Faso finns nu publicerad och tillgänlig online. Klicka på bilden

 

Antologi om kommunal demokrati i Sahel. Mer info, klicka på bilden

 

Den antropologiska studien av Burkina Fasos sociala och politiska förändringar finns nu tillgänglig på engelska. More info, klicka på bilden.

 

En studie av Burkina Fasos sociala och politiska förändringar har nu publicerats i Uppsala Papers in Africa Studies. Mer info, klicka på bilden.

 

En studie av säkerhet underifrån i Mali publiceras som första utgåvan av Uppsala Papers in Africa Studies. Mer info, klicka på bilden.

 

Välkommen till Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet

Forum för Afrikastudier är ett inter-disciplinärt centrum vid Uppsala universitet, som omfattar universitetets alla tre vetenskapsområden: Humsam, Medfarm och Teknat. Syftet är att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier ska underlätta kontakter och utbyte av forskningsinformation mellan institutioner och även externt utanför Uppsala universitet, framför allt på den afrikanska kontinenten.

Forum driver forskningsprojekt, anordnar föreläsningar och paneldebatter och leder seminarieserier, som Fredagsforsk i Afrikastudier och tre virtuella seminarier. Forum är också en plattform för interdisciplinära samarbeten och ansatser inom forskning och forskningssamarbete i, om och med Afrika. Sedan januari 2023 har Forum ett vidgat uppdrag.

Forum är placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Vad gör Forum för Afrikastudier egentligen?

Läs våra årsrapporter 2012-2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023.

 

Ny rapport: Uppsala universitets engagemang i Afrika

Panelsamtal VARFÖR TILLÅTS RASISTISKA ORGANISATIONER? Del 1

Panelsamtal VARFÖR TILLÅTS RASISTISKA ORGANISATIONER? Del 2

 
 
 

 

Välkommen att delta i vår workshop (på franska) om och med kvinnliga forskare i Västafrika., måndagen den 24 juni 2024, 9-17 (GMT)

 

Läs årsrapporten 2023 från Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet. Klicka på bilden

 

Välkommen till vårt Sahel Symposium, 14-15 december vid Uppsala universitet. In situ och online. Mer info, klicka på bilden.

 

I slutet av april 2023 anordnades en internationell workshop i Bamako, Mali, med maliska och svenska forskare för att identifiera gemensamma intressen och utveckla gemensamma projekt. Mer info, klicka på bilden

 

Programmet Medborgarperspektiv på samhällsutmaningar i Mali lanserades den 17 januari på Institut des Sciences Humaines i Mali. Klicka på bilden för mer info

 

Lanseringen av Decolonizing Research Methodologies, 26 sept-11 okt 2022 är igång. Klicka på bilden för att se hela programmet

Hur hittar jag bland Forums alla aktiviteter? Kolla evenemang!

Du kan uppdatera dig om våra evenemang här

 

Lyssna på REKTORSPODDEN - den här gången ett samtal mellan Rektor Anders Hagfeldt och Forum för Afrikastudiers Sten Hagberg. Lyssna på PODDEN genom att klicka på bilden

 

Forum för Afrikastudiier är en av grundarna av LACET - ett fransktalande forskningslabb för engagerad antropologi. Mer info, klicka på bilden.

 

Se här Vetenskapsrådets film om Sten Hagbergs forskning om kommunalpolitik i Burkina Faso. Klicka på bilden.