UPPSKJUTEN. Den 11:e internationella konferensen för Mande-studier, som organiseras av Mande Studies Association och Forum för Afrikastudier, Uppsala universiter, är uppskjuten. Mer info, klicka på bilden

 

En ny studie av säkerhet underifrån i Burkina Faso finns nu publicerad och tillgänlig online. Klicka på bilden

 

Antologi om kommunal demokrati i Sahel. Mer info, klicka på bilden

 

Den antropologiska studien av Burkina Fasos sociala och politiska förändringar finns nu tillgänglig på engelska. More info, klicka på bilden.

 

En studie av säkerhet underifrån i Mali publiceras som första utgåvan av Uppsala Papers in Africa Studies. Mer info, klicka på bilden.

 

En studie av Burkina Fasos sociala och politiska förändringar har nu publicerats i Uppsala Papers in Africa Studies. Mer info, klicka på bilden.

 

Välkommen till Forum för Afrikastudier

Forum för Afrikastudier är ett inter-disciplinärt centrum vid Uppsala universitet. Det är initiativ inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med syftet att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier ska underlätta kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och även externt utanför Uppsala universitet. Forum driver forskningsprojekt, anordnar föreläsningar och paneldebatter och leder seminarieserien Fredagsforsk i Afrikastudier.

Forum är ett centrum placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

 

 

Vad gör Forum för Afrikastudier egentligen?

Forum för Afrikastudiers årsrapporter för 2012-2015, 2016, 2017, and 2018.

 

Ny rapport: Uppsala universitets engagemang i Afrika

Panelsamtal VARFÖR TILLÅTS RASISTISKA ORGANISATIONER? Del 1

Panelsamtal VARFÖR TILLÅTS RASISTISKA ORGANISATIONER? Del 2

 
 
 
Hur hittar jag bland Forums alla aktiviteter? Kolla evenemang!

Du kan uppdatera dig om våra evenemang här

 

Välkommen till online-seminariet med Michel Östlund på temat "Human RIghts as Art", fredagen den 3/4, 10.15-11.30. Mer info, klicka på bilden.

 

Välkommen till vårt franskspråkiga Séminaire virtuel du LACET, tisdagen den 17/3, 16.00-18.30, ENG3-2028. Mer, klicka på bilden

 

SEMINARIET INSTÄLLT

 

Se här Vetenskapsrådets film om Sten Hagbergs forskning om kommunalpolitik i Burkina Faso. Klicka på bilden.

 

Missade du att anmäla dig till vårens kurs i Afrikanistik? Mer info, klicka på bilden Det finns fortfarande några platser kvar. Sen anmälan öppnar i mitten av december 2019.

 

Mer än 400 kom till panelsamtalet "Varför tillåts rasistiska organisationer i Sverige?". Panelen fr v: Maria Ripenberg, Ingrid Helmius, Heléne Lööw, Mohamad Hassan, Maureen Hoppers, Sten Hagberg, Evin Ismail och Peter Nobel. Vill du se panelsamtalet, klicka på bilden!