En studie av säkerhet underifrån i Mali publiceras som första utgåvan av Uppsala Papers in Africa Studies. Klicka på bilden för att få tillgång till hela boken.

 

Här finns nu Lilian Thurams föreläsning i Rikssalen i Uppsala Slott fredagen den 21/4. För att se filmen, klicka på bilden.

 

Lilian Thuram föreläser om utbildning mot rasism, fredagen den 21/4, kl 13.30 i Rikssalen. Mer info. klicka på bilden.

Vänskapsgruppen för Afrikansk Film

Forum samarbetar med Vänskapsgruppen För Afrikansk Film (läs mer här)

 

 

Välkommen till Forum för Afrikastudier

Forum för Afrikastudier är ett initiativ inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med syftet att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier ska underlätta kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och även externt utanför Uppsala universitet. Forum driver forskningsprojekt, anordnar föreläsningar och paneldebatter och leder seminarieserien Fredagsforsk i afrikastudier.

Forum är placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

 

 

Vad gör Fourm egentligen?

Här hittar du Forum för Afrikastudiers årsrapport får 2016.

 

Ny rapport: Uppsala universitets engagemang i Afrika

 
 
 

 

Ny kurs i Afrikanistik. Mer info, klicka på bilden.

 

Antropologisk forskning om sexuell och reproduktiv hälsa i Mozambique

 

Uppdaterad fredag ​​forskningsseminarium schema, vårterminen 2017

Rapport Forum för Afrikastudier 2012-2015

Läs rapporten här