Temadag RELIGION & POLITIK, lördagen den 19/11 kl 12-16, Gustavianum. Välkommen. Mer info, klicka på bilden.

 

Se filmen från rundabordssamtalet genom att klicka på bilden.

 

Health, Politics and Culture in Africa

Vänskapsgruppen för Afrikansk Film

Forum samarbetar med Vänskapsgruppen För Afrikansk Film (läs mer här)

 

 

Lyckad workshop om afrosvensk samtidshistoria. Klicka på bilden för mer info

 

Välkommen till Forum för Afrikastudier

Forum för Afrikastudier är ett initiativ inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med syftet att stödja Afrikarelaterad forskning inom Uppsala universitet. Forum för Afrikastudier ska underlätta kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och även externt utanför Uppsala universitet. Forum driver forskningsprojekt, anordnar föreläsningar och paneldebatter och leder seminarieserien Fredagsforsk i afrikastudier.

Forum är placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

 

 

 
 
 

 

Välkommen till en internationell workshop om antibiotikaresistens i Afrika den 8 november!

 

Professor Augustin Loada ger 2016 års Nelson Mandela Memorial Lecture vid Uppsala universitet. Mer info, klicka på bilden

 

Lördagen den 17/9 anordnas en heldag på temat "Burkina Faso i backspegeln...". Klicka på bilden för att få det fullständiga programmet.

 

Filmvisning 13 sept.

Rapport Forum för Afrikastudier 2016

Läs rapporten här