Hälsa, politik och kultur i Afrika

Sedan 2015 leder Forum för Afrikastudier ett strategiskt projekt som utforskar gränsytorna mellan medicinsk, humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, inte minst i samarbete med afrikanska partners och institutioner. Projektet finansieras av Rektors strategiska medel till och med 2020. Projektet har arbetat med gemensamma forskningsansökningar, workshops, föreläsningar och ett konkret projekt (Population Dynamics and Socioeconomic Wellbeing) inom ramen för Sweden-Mozambique research collaboration.

Projektet koordineras av Dr Ulrika Trovalla. Vetenskapliga ledare är prof. Sten Hagberg och prof. Brigitta Essén.

Mer information och bilder här

 

Workshop på International Maternal and Child Health vid Uppsala universitet