Svenska forskningspartners och civilsamhället

Vi samarbetar också lokalt med särskilda evenemang och aktiviteter. Nordiska Afrikainstitutet är en kontinuerlig partner och resurs med vilken Forum samarbetar, exempelvis genom att organisera två dubbelpaneler på Nordic Africa Days med inbjudna talare från Afrika. Forum samarbetar också med Stockholm International Peace Research Institute, särskilt i Mali och Sahel. Prof. Sten Hagberg är Associate Senior Fellow vid SIPRI.

Vi samarbetar också med Uppsala RFSL i synnerhet Uppsala Pride Welcome Out. Fokus på Burkina Faso har omfattar filmvisning, temadager, föreläsningar och workshops; en viktig svensk partner är Vänskapsföreningen Burkina Faso-Sverige (ASSAMBUS).

Vårt samarbete med Upsala Nya Tidning har skapat välbesökta panelsamtal (mellan 300 och 700 per evenemang) i Unversitetsaulan på teman som AfrofobiAfrosvenska historier och varför rasistiska organisationer är tillåtna i Sverige.

 

 

SIPRI anordnade ett seminarium i Bamako Mali där Forum för Afrikastudier deltog genom Sten Hagberg