Pågående projekt

Forum för Afrikastudier är involverad i specifika projekt och program med universitet och forskningsinstitutioner i Afrika. Dessa forsknings- och utbildningsprojekt bygger på ett starkare engagemang och ett tydligare fokus, som i sin tur leder till forskningsaktiviteter, kollaborativa studier och lärar- och studentutbyten.

 

Forskningsteamet som arbetar med säkerhet underifrån i Burkina Faso.

 

 

Forums olika aktiviteter och projekt samordnas av ett team bestående av Jecinta Okumu, Oulia Makkonen, Kajsa Hallberg Adu och Sten Hagberg.

 

Fieldwork Seminar i Tanzania 2023

 

Workshop i Bamako med svenska och maliska forskare i april 2023