Ett transnationellt forskningslabb för att stärka antropologi

Forum för Afrikastudier (Uppsala), l'Institut des Sciences des Sociétés (Ouagadougou) och l'Institut des Sciences Humaines (Bamako) har gemensamt bildat ett franskspråkigt forskningslaboratorium för jämförande, engagerad och transnationell antropologi (LACET). Givet att de tre institutionerna har bilaterala samarbeten tiden är nu mogen för att skapa ett gemensamt labb som ett sätt att främja starka och dynamiska forskingsmiljöer som tar sig an relevant samhällsfrågor. Le Laboratoire d'anthropologie comparative, engagée et transnationale (LACET) bygger på decennier av gemensam forskning och utbildning.

LACET är en viktig del av Forum för Afrikastudiers arbete med att stärka och utveckla samarbeten med universitet och forskningsinstitut i Afrika. 

Mer information och regelbunden uppdatering på engelska här och på franska här

Läs vår flyer här

 

I juni 2019 träffades LACET:s tre vetenskapliga ledare i Bamako för att arbeta fram den konvention som bildade LACET i december 2019: prof. Sten Hagberg (Uppsala), docent Baba Coulibaly (Bamako) och docent Ludovic Kibora (Ouagadougou)

 

 

LACET - forskningslabb för engagerad antropologi. Mer info på engelska, klicka på bilden.