Samarbete med afrikanska universitet och institut

Forum för Afrikastudier bygger långsiktiga samarbeten för att skapa omentum och synergier. För närvarande har vi långsikga samarbeten med Institut des Sciences des Sociétés och Nazi Boni universitetet (Burkina Faso), Point Sud och Institut des Sciences Humaines (Mali), LASDEL (Niger), Institutionen för arkeologi och antropologi och Centre for Africa Studies vid Eduardo Mondlane universitetet (Mocambique).

Det kanske mest intressanta initiativ i detta sammanhang är skapandet av det franskspråkiga forskningslabbet LACET mellan forskare i Burkina Faso, Mali och Sverige. Info på engelska finns här

Läs mer om Uppsalaforskares samarbeten med afrikanska kolleger här

 

 

I april 2019 upprättades ett samarbetsavtal mellan Institut des Sciences Humaines (Mali) och Forum för Afrikastudier: Baba Coulibaly and Sten Hagberg

 

Läs mer om forskningslabbet LACET, klicka på bilden