Nordic Journal of African Studies

Sedan 1992 utkommer tidskriften Nordic Journal of African Studies. Det är en tvärvetenskaplig, sakkunniggranskad publikation, som finns tillgänglig online. Nordic Journal of African Studies utges numera av Nordic Journal of African Studies.

I mars 2018 utsågs Uppsala-antropologen docent Annika Teppo till redaktör för tidskriften. För att läsa tidskriften, klicka här

 

 

Nordic Journal of African Studies