Ensemble, on n'est jamais seul

Forum för Afrikastudier samarbetar med en rad institutioner och aktörer, både lokalt och i Sverige i stort och internationellt, i synnerhet i Afrika. En viktig ambition för oss är att sammanföra forskare och studenter, beslutsfattare, journalister och allmänheten.

Vi är engagerade i långsiktiga samarbeten med afrikanska universitet och forskningsinstitutioner samt med partners som Nordiska Afrikainstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet och SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Vi har också ett intensivt och bärkraftigt samarbete med Upsala Nya Tidning.

 

 

Forum för Afrikastudier och Upsala Nya Tidning anordnar panelsamtal kring afrofobi och rasism i Sverige, senast i november 2019 på temat VARFÖR TILLÅTS RASISTISKA ORGANISATIONER I SVERIGE?