Strengthening Municipal Democracy and Local Development in Mozambique

Forum för Afrikastudier är involverat i ett forskningsprogram som syftar till att stärka forskning och forskningskapacitet inom antropologi och sociologi vid University of Eduardo Mondlane (UEM) i Mocambique. Programmet är del av Sweden-Mozambique bilateral research and research training collaboration.

Mer information och bilder här

 

Sten Hagberg, Carla Barga, Esmeralda Mariano och Orlando Nipassa vid invigningen av forskningssamarbetet mellan Mocambique och Sverige