Om Forum för Afrikastudier

I september 2011 inrättade Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Forum för Afrikastudier. Det förekommer forskning kring Afrika i stort, dess politik, utveckling och kultur vid en mängd av vetenskapsområdets institutioner. Forum för Afrikastudier syftar till att underlätta samarbete, kontakter och forskning mellan institutioner och även utanför Uppsala universitet. Sedan 2017 är Forum ett centrum inom Institutionen för kulturantropologi och etnologi: medicin och farmaci ingick också i Forum i samband med centrumbildningen.

Från och med 2023 omfattar Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet alla tre forskningsområdena: Humsam, Medfarm och Teknat) och är en central del av universitetets Afrikasatsning.

Forum verkar i och främjar samarbeten mellan svenska och afrikanska universitet och lärosäten. Forum för Afrikastudier arbetar inåt med att skapa starkare forskningsmiljöer, utveckla kurser och arbeta strategiskt såväl inom universitetet, och utåt för att skapa fler kontakter för våra forskare och lärare med kolleger på den afrikanska kontinenten.

Styrelsen för Forum för Afrikastudier omfattar Uppsala universitets alla vetenskapsområden:

Den dagliga verksamheten leds av en föreståndare som tillsammans med  koordinatorer bildar Forums koordination. Vill du komma i kontakt med oss, mejla till afrikastudier@antro.uu.se, eller möt oss på Facebook: Uppsala Forum for Africa Studies