Om Forum för Afrikastudier

I september 2011 inrättade Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Forum för Afrikastudier. Det förekommer forskning kring Afrika i stort, dess politik, utveckling och kultur vid en mängd av vetenskapsområdets institutioner. Forum för Afrikastudier är ett nätverk för att underlätta kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och även utanför Uppsala universitet.

Under 2011 genomfördes en sammanställning över all forskning rörande Afrika inom Uppsala Universitet. Under 2012 har professor Tekeste Negash genomfört en fördjupad analys av humanistisk samhällsvetenskaplig Afrika-forskning vid Uppsala universitet.

Forum för Afrikastudier är även en del av samarbeten mellan svenska och afrikanska universitet och lärosäten, inte minst genom engagemanget i det Panafrikanska Universitetet (PAU).

Sammantaget arbetar Forum för Afrikastudier inåt med att skapa starkare forskningsmiljöer och initiera utbildning inom fältet såväl inom universitetet, och utåt för att skapa fler kontakter för våra forskare och lärare genom PAU och på sikt också genom andra samarbeten.

Forum för Afrikastudier är ett projekt som omfattar sex av Uppsala Universitets fakulteter:

Organisatoriskt är Forum för Afrikastudier placerat vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Vill du komma i kontakt med oss, mejla till afrikastudier@antro.uu.se, eller möt oss på Facebook: Uppsala Forum for Africa Studies