Evenemang

 
‘You are suffering!’ Offerskapande och omskapande av omskurna kvinnor i Burkina Faso

Den 15 Maj 2017, gav Dr. Margaret Nyarango, Massey University, New Zealand, en offentlig föreläsning på temat "‘You are suffering!’ The victimisation and remaking of circumcised women in Burkina Faso" 

Dr. Nyarango diskuterade rekonstruktiv kirugi efter kvinnlig omskärelse såsom det praktiseras i urbana delar av Burkina Faso. Hon utforskade diskursen kring "kampen mot kvinnlig könsstympning", den politiska klassens engagemang i frågan, och landets "Afropoliter’ ('Afropolitians') i utformningen och förmedlingen av denna diskurs, samt sättet på vilket detta återviktimiserar omskurna kvinnor och övertygar dem om behovet av rekonstruktiv kirurgi. Dr. Nyarango lyfte även fram hur vissa burkinska kvinnor har funnit en möjilghet till självuppfyllelse genom att kombinera föreskrifter hos den Raeliska rörelsen med valda budskap från andra värdesystem i landet: traditionella burkinska ideal, västerländska feministiska diskurser, landets lagar och regler, samt det statliga sjukvårdssytemet.

Föreläsningen hölls kl 10.15 – 11.30 i rum 2-0076, hus 2 i Engleska parken, på Thunbergsv. 3H, vid Uppsala univeristet.