Evenemang

 

Den 8-9 februari 2018 deltog Forum for Afrikastudier (via Ulrika Trovalla and Molly Sundberg) i en workshop på namnet “Medical Humanities in Practice: Challenges and Opportunities,” organiserad av Institutionen för Idé- och lärdomshitoria vid Uppsala universitet. Workshopen samlade forskare aktiva inom medicinsk humaniora, och Forum presenterade sitt interdisciplinära arbete inom ramen för projektet “Health, Politics and Culture in Africa”, tillsammans med Eren Zink, fd samordnare för projektet, numera verksam om forskningsrådgivare på Sida (Sveriges styrelse för internationellt utvecklingssamarbete).