Evenemang

 

 

Femton personer deltog i en workshop på Campus Engelska Parken för att diskutera modern afrosvensk historia och identitetsskapande. Talare var Madubuko Diakité (Lunds universitet), Victoria Kawesa (Södertorns högskola), Kitimbwa Sabuni (Afrosvenskarnas Riksförbund), Maureen Hoppers (CinemAfrica) och Araia Ghirmai Sebhatu (Black Coffee), tillsammans med forskarna Sten Hagberg (Forum för Afrikastudier, Uppsala universitet) och Ryan Skinner (Uppsala universitet, Ohio State University).


Bland de teman som berördes fanns medborgarrättigheter, mobilitet och migration mellan Afrika och verige, identitetspolitik, afrofobisk rasism, kultur uttryck och politik och nya sociala rörelser i afrosvensk samtid.