Evenemang

 
Den 9 december presenterade Tasnim Qutait, forskarassistent vid Institutionen för engelska, en pågående studie av  migration och våld i arabisk litteratur.

I efterdyningarna av kriget mot terrorismen har migrationsströmmarna  från arabvärlden till västvärlden blivit ett omdiskuterat ämne debatter om hotet från islamistisk extremism samt mångkulturalismens påstådda misslyckande. I dessa diskussioner framstår "invandraren" ofta som en ambivalent figur, som både ett offer och ett hot, som en flykting från terror  och som en potentiell källa till terrorism. Tasnim studerar i vilken utsträckning litteraturen kan "humanisera" invandrare, och hur den antingen utmanar eller förstärker polariserande diskurser kring våld och migration.

Vi tackar dem som deltog i en mycket livlig och engagerad diskussion och för viktiga bidrag, och Tasnim för sitt projekt, vilket är mycket relevant i detta historiska ögonblick.