Evenemang

 

Hur ser Uppsala universitets engagemang i Afrika ut?

 

Forum för Afrikastudiers seminarieserie, Fredagsforsk, startade terminen fredagen den 10 februari med en presentation av resultaten från en kartläggning av Afrikarelaterade akademiska aktiviteter vid Uppsala universitet. Kartläggningen har gjorts på uppdrag av Forum för Afrikastudier och presentatör och huvudförfattare var Molly Sundberg vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet (koordinator för Forum).

Kartläggningen baserades på intervjuer med forskare, en webbaserad enkätundersökning (ifylld av 136 forskare vid UU), en inventering av publicerade doktorsavhandlingar vid UU under 2000-2016, samt information och dokument publicerade på universitets hemsida (www.uu.se).

Resultatet visar att forskning dominerar akademiska aktiviteter i, om och med Afrika vid UU; att engelskspråkiga länder i östra och södra Afrika attraherar flest aktiviteter, samt att Afrikaforskning är koncentrerat till vissa institutioner inom 4 av universitets fakulteter. Kartläggningen indikerar också att Uppsalaforskare ofta samarbetar med institutioner och forskare i de Afrikanska länder de verkar i, men att de mer sällan inkluderar forskare från andra institutioner vid Uppsala universitet.

Under diskussion berördes bl a frågor kring möjligheter till långsiktig uppföljning och publicering av information om Afrikaforskning vid universitetet.