Evenemang

 

 

Den 22a september 2017 var Dr. Miquel Ramon Reynes värd för Forum för Afrikastudiers fredagsseminarium, ”Fredagsforsk.” Dr. Reynes gav en insiktsfull presentation om togolesiska och ghanesiska familjers preferenser och strategier kring sina barns skolgång och utbildning. Diskussionen efter presentationen fokuserade på skolsystemen i Ghana och Togo och arvet efter de olika koloniala skolsystemen (franska och brittiska) inom olika områden (skolor och familjer / utbud och efterfrågan på utbildning). Samtalet berörde även de afrikanska staternas starka närvaro och roll i skolväsendet och samhället i stort, vilket motsäger vanligt förekommande uppfattningar om staten som svag, ineffektiv och frånvarande i Afrika. Samtidigt pekar ökningen av privata skolor, icke-statliga organisationer och internationella aktörer på en omorientering av de nationella skolsystemen i Afrika, även om det långsiktiga utfallet av denna trend är för tidigt att sia om.