Evenemang

 
Seminarium: Interdisciplinära samarbeten inom humaniora: möjligheter och utmaningar

Tis 9 maj gavs ett seminarum med Dr Bilinda Straight (Department of Anthropology, Western Michigan University) på temat "Interdisciplinära samarbeten inom humaniora: möjligheter och utmaningar"

Seminariet ägde rum kl15.30-17 i rum Eng/2-2033 (campus Engelska parken i Uppsala) och Uppsalarummet, Visby.