Evenemang

 

Josephine Sundqvist gav en intressant presentation av sina doktorandstudier om religionens roll i Tanzanias hälso- och sjukvård, fredagen den 9 juni 2017. Josephine lyfte fram behovet av mer forskning om religion inom hälsosektorn, eftersom religiösa institutioner, aktörer och trossystem är viktiga influenser i Tanzaniers relation till hälso- och sjukvård. Hon framhöll särskilt behovet av kunskap om religion och hälsa inom utvecklingssamarbete och utvecklingsledda hälsoprojekt. Nu när Josephine förbereder sig för sin doktorsexamen, hoppas vi på Forum for Afrikastudier att hon publicerar sitt viktiga arbete och önskar Josephine lycka till på sin stora dag