Evenemang

 

Pan-African University (PAU)

 

 

Det Panafrikanska Universitet (PAU) är ett initiativ av Afrikanska Unionen, som handlar om att skapa excellenta forsknings- och utbildningsmiljöer i Afrika.

PAU-institutet för samhällskunskap och humaniora är baserat i Yaoundé, Kamerun. År 2010 bad Afrikanska Unionen (AU) Sverige att vara ledande partner för humaniora och samhällsvetenskap inom Pan African University (PAU). En rad möten och utredningar har genomförts sedan dess. På uppdrag av Sida representerar Sten Hagberg Uppsala universitet i arbetet med att bygga upp institutet i Kamerun. Det handlar om att kartlägga och kontakta forkskare som är villiga att engagera sig i Pan African University och stödja forskarutbildningen vid PAU Institute Governance, Humanities and Social Sciences (PAUGHSS) vid universitetet i Yaoundé II, Kamerun.

Sida har anslagit medel främst för nätverksmöten och resor under 2012 för att bereda ett mer omfattande samarbete mellan humanister och samhällsvetare vid svenska lärosäten och det panafrikanska universitetet.

Invigningen av PAU skedde den 14 december 2011 i Addis Ababa i närvaro av rektorer för universitet från hela Afrika. Uppsala universitet representeras av vice rektor professor Margaretha Fahlgren och den svenska PAU-koordinatorn professor Sten Hagberg.

Avslutning av Forums verksamhet i PAU- initiativet har sked december 2013.

 

PAU-Workshop i Uppsala hölls onsdagen den 28 mars 2012 kl 9.30-16.00.

 

Jean Ping invigde PAU i december 2011