Evenemang

 

 

Fredagen den 15e september presenterade David Nnanna C. Ikpo sitt pågående arbete om queer-personers mänskliga rättigheter, som han bedriver vid The sexual orientation and Gender Identity and Expression Unit (SOGIE) at the University of Pretoria. Presentationen gjordes inom ramen för Forum för Afrikastudiers Fredagsforsk-seminarier, och arrangerades i samband med Uppsala’s Welcome Out pride-festival 2017, där Forum tillsammans med RFSL bjudit in Ikpo att delta. På Fredagsseminariet talade Ikpo om queer-personers erfarenheter i relation till aktivism mer allmänt. Frågan om språk lyftes flera gånger och ledde diskussionerna. Nnanna berättade även om utmaningarna med att som praktiserande advokat tala om queer-relaterade erfarenheter, och hur han även använde sitt skrivande för att adressera dessa erfarenheter.
 
Andra ämnen som togs upp under presentationen var komplexiteten i språket som används för att tala om queer-relaterade mänskliga rättigheter samt motståndet mot detta språk i vissa afrikanska sammanhang. Dessa ämnen ledde till diskussioner om nödvändigheten hos queer-aktivister i Afrika att i större utsträckning dra på befintliga inhemska bilder av samkönade partnerskap i Afrika. Nnanna uppmanade queer-aktivister att i ett tidigt skede använda kreativitet (storytelling, konstnärliga uttryck) för att introducera dessa inhemska bilder för dagens ungdom.
 
Slutligen fick publiken tillfälle att höra Nnanna läsa ett stycke ur sin allmänt hyllade bok, "Fimi Sile Forever: Heaven Gave It To Me."