Evenemang

 

9:e nordiska nätverksmötet inom global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa May 4 2018, Uppsala

Under ledning av Forum för Afrikastudiers styrelseledamot Birgitta Essén (International Maternal and Child Health) hölls den 4 maj det 9:e nordiska nätverksmötet i Uppsala inom global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa. Mötet fokuserade på vikten av evidensbaserad forskning inom bistånd kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Titeln för mötet var: ”Forskning och utveckling inom SRHR – en het men hotad verksamhet?”. Under mötet föreläste Berit Austveg, konsult for Norad och UD i Norge, samt Sarah Thomsen från Sida. De talade om huruvida utvecklingsbistånd till SRHR baseras på evidens. Detta efterföljdes av Johanne Sundby från Oslo universitet och Kristina Gemzell från Karolinska Institutet som föreläste om hur man kan säkerställa evidensbaserat SRHR-bistånd. Under ledning av moderatorn Birgitta Essén följdes föreläsningarna av en livlig diskussion.

Under eftermiddagen föreläste Nanna Maaloe, doktorand från Köpenhamns universitet, med exempel från Zanzibar om internationella kliniska födelseriktlinjer vs evidens från verkligheten. Med utgångspunkt i erfarenheter från Somalia och Bangladesh föreläste Kerstin Erlandsson från Högskolan i Dalarna därefter om bistånd till forskning och utbildning. Detta följdes av Helena Lindholm från Expertgruppen för biståndsanalys, som talade om hur bistånd analyseras och utvärderas. Julia Schalk från RFSU höll den sista av dagens föreläsningar om icke-statliga organisationers roll som SRHR-experter inom internationellt bistånd. Nätverksmötet avslutades med en gemensam diskussion med moderatorn Birgitte Bruun Nielsen från Rikshospitalet i Köpenhamn.

Nästa års möte blir 10-års jubileum för nätverksmötena i Uppsala och ett möjligt tema är ”Mänskliga rättigheter och SRHR under årens lopp”.

 

 

 

Nätverksmöte