Evenemang

 
Den 16 december gav Pauline Binder Finnema vid institutionen för kvinnors och barns hälsa en presentation om den viktiga roll som medicinska antropologer kan spela i att överbrygga klyftan mellan patienter och sjukvårdsvårdgivare. Medan både patienten och den medicinska vårdgivaren är experter på patientens kropp, tenderar patientens kunskap i vårdgivarens ögon att ses som anekdotisk. Samtidigt har patienten rätt att vägra vårdgivarens medicinska behandling. Finnema menar att genom en naturalistisk kan den medicinska antropologen  skapa utrymme för dialog mellan vårdgivaren och patienten vilket effektiviserar patientens behandling.