Evenemang

 

Multipla former av marginalisering, förslavande kultur!  

Maasaikvinnors möte med tradition, kultur och patriarkat i sin strävan efter politiskt ledarskap i Kenya. 

Den 23e februari, 2017, presenterade Dr. Damaris S. Parsitau vid Institute of Women, Gender, and Development Studies, Egerton University i Kenya, sin forskning om Maasaikvinnors röst i samhället och de svårigheter som dessa kvinnor möter i sina försök att göra sina röster hörda. Maasaikvinnor nekas ofta utbildning som deras manliga motsvarigheter tar del av, och kvinnorna blir således beroende av sina fäder och / eller makar för ekonomisk trygghet. Men år 2013 valdes Peris Tobiko, den första Maasaikvinnan, till ett offentligt ämbete. Trots motstånd från byäldste, har Tobikos valseger banat väg för ökad kvinnlig representation, inte bara bland Maasaier, utan i Kenya som helhet.