Evenemang

 

Psykisk ohälsa och behandling i Ghana 

Terminens andra Fredagsforsk-seminarium ägde rum den 17e februari 2017 och leddes av Joakim Norberg (Institutionen för psykologi, Uppsala universitet) och Jan Carlsson (Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet). Norberg och Carlsson presenterade sitt pågående arbete kring diagnosticering och behandling av depression i Ghana. Den mesta forskningen inom psykologi bedrivs i Nordamerika och Europa, och kliniska behandlingsmetoder utarbetas således inom denna, särskilda kulturella kontext. Norberg och Carlsson menade att dessa terapeutiska behandlingar av depression är ineffektiva utanför västerländska sammanhang. Deras forskning försöker identifiera alternativa behandlingsmetoder för patienter med depression, som är anpassade till patientens kulturella kontext. Diskussionen efter presentationen berörde bl a hur andra disciplinära perspektiv kan bidra till att finna kontextspecifika behandlingsformer av depression.