Evenemang

 
Att mäta och förstå förändringsdynamiker i försörjningssystem: datadilemman i Afrikanska contexter

Onsdagen den 17e maj 2017 gav Prof. Dan Brockington en offentlig föreläsning på temat "Measuring and understanding dynamics of livelihood change: data dilemmas in African contexts".

Professor Brockington är Director of the Sheffield Institute for International Development (SIID). Under de senaste 20 åren har Prof Brockington forskat om mijövård, environmentalism samt vad han kallar "den gröna ekonomin".  För närvarande driver han två forskningsprojekt om trender inom jordbruksförändringar, försörjningssystem och välstånd. Ett projekt berör långsiktiga förändringar i Tanzanias försörjningssystem, och det andra handlar om bevattning i Afrika. Bland flera andra av Prof Brockingtons intresseområden återfinns studiet av celebriteter inom miljöpolitiken.

Böcker skrivna av Prof. Brockington inkluderar: Fortress Conservation (2002), Nature Unbound (With Rosaleen Duffy and Jim Igoe, 2008), Celebrity and the Environment (2009), och Celebrity Advocacy and International Development (2014). 

Professor Prockingtons föreläsning anordnades av Forum för Afrikastudier och Centrum för biologisk mångfald, (CBM) vid SLU.

Föreläsningen hölls kl 16-18 i Ihre-salen, Engliska parken campus, Thunbergsv. 3H, vid Uppsala universitet.