Evenemang

 

Skämtrelationer och politisk kultur i Burkina Faso

Den 31 mars 2017 deltog Prof. Alain Sissao, gästforskare från Institut des Sciences des Sociétés i Burkina Faso, i ett rundabordssamtal om skämtrelationer, en traditionell kulturell institution som är synnerligen livaktig i Burkina Faso. Prof. Sten Hagberg bidrog med reflektioner kring skämt i bukrinsk politiks kultur. Femton personer deltog i samtalet som ledde till intressant diskussion.

 

Alain Sissao

 

Engagerad debatt

 

 

Sten Hagberg

 

Om skämtrelationernas ursprung

 

Parenté à plaisanterie