Evenemang

 
Den 11 november anordnade Forum för Afrikastudier ett Fredagsforsk-seminarium där Ezekia Mtetwa, doktorand vid institutionen för arkeologi and antikens historia presenterade sin forskning. Professor Paul Lane vid samma institution var ordförande.
 
I sitt avhandlingsprojekt dekonstruerar Ezekia den dominerande uppfattningen av Stora Zimbabwe som en starkt centraliserad stat, genom att visa på förekomsten av många olika, lokala järnproduktionstekniker i området. Ezekia använder Carole Crumley begrepp "heterarki" för att beskriva hur karaktärsdrag för Stora Zimbabwe, såsom ömsesidigt beroende och komplexa nätverk, inte kännetecknades av nivåskillnader och hierarkier utan snarare av noder, länkar och nätverk.
 
Diskussion efter presentationen lyfte fram vikten av att dekonstruera rådande föreställingar om förkoloniala afrikanska kungariken som centraliserade och hierarkiska  samhällen. Afrikansk historiografi, etnografi och arkeologi kan tillsammans belysa hur lokal egens och makt alltid samexisterat med hierarkiska strukturer.