Evenemang

 

Invigning av Forum för Afrikastudier

 

Professor Margareta Fahlgren

Invigningen av Forum för Afrikastudier gick av stapeln den 27 mars 2012. Ett hundratal forskare, studenter och andra intresserade deltog.

Professor Margaretha Fahlgren, vice-rektor för det Humanistisk-samhällvetenskapliga vetenskapsområdet vid Uppsala universitet, inledde invigningen av Forum för Afrikastudier med ett tal om forums möjligheter. Hennes invigningstal följdes av fyra presentationer av forskare vid Uppsala universitet.Dr. Mimmi Söderberg Kovacs, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, berättade om institutionens arbete och den egna forskningen. Professor Paul Sinclair, forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia, talade om personliga erfarenheter av samarbeten med institutioner i Afrika och hur institutionen arbetat med dessa frågor. Dr. Gabriella Körling, forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, beskrev sedan forskningen vid institutionen som fokuserar på olika afrikanska länder och hennes egen forskning i Niger. De tre presentationerna följdes av professor Tekeste Negash som är anställd vid Forum för Afrikastudier under 2012. Professor Negash berättade om det arbete han gör som bland annat innebär en kartläggning av all forskning om Afrika vid Uppsala universitet.Den sista presentationen innan fikapausen gjordes av Carin Norberg som är direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Carin Norberg beskrev sin syn på Forum för Afrikastudiers bildande och hennes syn på hur forumet och NAI kan komma att arbeta tillsammans.  

Efter fikapausen låg fokus på Pan African University (PAU) och dess relation till Uppsala universitet. Afrikanska Unionens representant Dr. Yohannes Woldentensae inledde med att beskriva bakgrunden till initiativet. Dr. Woldentensae följdes av presentationer av Professor Joseph Vincent Ntuda Ebode från University of Yaoundé II, Kamerun, och Dr. Kwame Gbesemete, Sida. Invigningen avslutades av Professor Sten Hagberg, ordförande för Forum för Afrikastudier och ledare för PAU-teamet i Sverige. Professor Hagberg berättade om Sveriges och specifikt Uppsala universitets roll i PAU- initiativet.

Efter invigningen i Ihre-salen avslutades dagen med en västafrikansk buffé på Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

 

Invigningen avslutades med en Västafrikansk buffé på institutionen för kulturantropologi och etnologi.

 

 

Dr. Mimmi Söderberg Kovacs

 

Professor Paul Sinclair

 

Dr. Gabriella Körling

 

Carin Norberg

 

Professor Joseph Vincent Ntuda Ebode