Evenemang

 

 

En studie av entomofagi i norra Benin: praktiker, föreställningar och möjligheter 

 

Under ett fredagsforsk-seminarium 14 oktober 2016 presenterade Laura Riggi, doktorand vid SLU (Institutionen för ekologi) sin pågående studie av insekter som livsmedel i Benin.

Publiken, bestående mestadels av ekologer, biologer och kulturantropologer, diskuterade hur naturvetenskap och humaniora  kompletterar varandra epistemologiskt och metodologiskt i relation till Riggis forskning om insikter som mat, med särskilt fokus på vetenskaplig kartläggning som en kulturell och vetenskaplig övning, mat som ett verktyg för att omvärdera gränser i Afrika, samt användningen av begreppet "tradition." 

Vi tackar alla våra gäster från SLU och ser fram emot fler kunskapsutbyten i framtiden.