Evenemang

 

Den 26 januari, 2018, under Forum för Afrikastudiers fredagsseminarium ”Fredagsforsk” presenterade Ulrika Trovalla (Institutionen för kulturantropologi och etnologi) sin och Eric Trovallas forskning om infrastruktur och vardagsliv i Nigeria. I sin föreläsning, som byggde på två decenniers fältarbete i den Nigerianska staden Jos, beskrev hon hur vardagslivet i staden formas av sammanflätade rytmer av avbrutna och återupprättade flöden, och hur tillgången till nödvändigheter såsom vatten, el, bensin etc. hänger på individens egna färdigheter i att förutsäga dessa flöden. Under presentationen utvecklade hon hur infrastrukturen blir ett divinationsverktyg genom vilken invånarna inte bara försöker förutsäga infrastrukturens flöden och icke-flöden, utan också framtiden för staden, nationen, och världen. Den avslutande diskussionen var inspirerad och livfull och berörde bland annat möjligheten att genomföra komparativa studier, och uppmärksammade att infrastrukturen fungerar på liknande sätt på många andra platser runt om i världen.