Evenemang

 

Den 19e september 2017 kl 13.15-17 gav Dr. Sirkka Tshinigayamwe ett seminariu, i Blåsenhus (rum 21:239) på temat "Grappling with adversatives in modern day Africa: The role of education, governments, health and culture." Dr. Tshiningayamwe presenterade en översikt av de interrelaterade utmaningar som många människor och länder i södra Africa står inför. Dessa inkluderar hälsorisker relaterade till felnäring och smittsamma sjukdomar till korruption, vilket innebär att många hållbarhetsproblem i regionen kräver en integrerad ansats som tar hänsyn till den historiska och kulturella kontexten. Dr Tshinigayamwe diskuterade även de utbildningsinitativ som tagits för att möta dessa utmaningar, där ett återkommande inslag har varit samarbete med lokalsamhället med fokus på långsiktigt lärande. Framgångar och prestationer diskuterades även, med fokus på hur internationella samarbeten, forskning och personligt engagemang har varit kristikt för många initiativs positiva resultat. 

Föreläsningen följdes av en stimulerande diskussion ledd av Martin Mickelsson där deltagare lyfte frågor om lärande; policy, relevans på nationell, regional och global nivå; samt potentialet hos systemtänkande inom utbildningsinnovation såsom beskrivet under föreläsningen.

 

Seminarium 19 sep: "Grappling with Adversities in Modern Day Africa"

 

 

Dr. Tshinigayamwe

 

Seminarieinbjudan