Evenemang

 

 

Den 20e oktober höll Esther Mokuwa (doktorand Wageningen) i Forum för Afrikastudiers fredagsseminarium ”Fredagsforsk.” Mokuwa berättade om hur hon fältarbetade mitt i Ebola-epidemin i Sierra Leone. Presentationen följdes av ett samtal mellan Mokuwa och prof. Paul Richards (Njala Universitet) där Richards ställde frågor om Mokuwas erfarenheter inom fältet. Golvet öppnades sedan upp till publiken på cirka 20 personer för en mer allmän och engagerande diskussion.