Evenemang

 
Den 28e oktober anordnade Forum for Afrikastudier ett av sina Fredagsforsk-seinarier* där två doktorander från Juridiska famkulteten presenterade delar av sina pågående forskningsprojekt. Naomi Umuhoza presenterade ett papper med titeln "The application of the best interests of the child in Rwandan judicial proceeding" ochTom Mulisa talade om "Supranational Constitutions and National Constitutions in Shaping Human Rights Jurisprudence: Comparison of the East African Community and the European Community". 

*Fredagsforsk är en tvärvetenskaplig plattform för informella utbyten mellan forskare som arbetar i, med och om Afrika.