Evenemang

 

The Liberaton Struggle in Guinea-Bissau: between educational practice and experiences

CSD-CEFO/NRHU, i samarbete Svenska Nätvärket i Utbildningshistoria och Forum för Afrikastudier, organiserade ett seminarium tisdagen den 29 september 2015. Talare var Sónia Vaz Borges, doktorand vid Humboldt Universitet, Berlin. Hennes forskning handlar om utbildning under befrielsekampen i Guinea-Bissau. Ett tjugotal forskare och studenter deltog. I seminariet deltog även Birgitta Dahl, som samarbetade med befrielserörelsen med upptryckning av läroböcker för befrielserörelsens skolor i början av 1970-talet.

 

Talare Sónia Vaz Borges

 

Seminariet