Aktuellt

 
Ny avhandling!

Torsdagen den 19 September 2013 försvarade Jill Trenholm, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, sin avhandling " Women Survivors, Lost Children and Traumatized Masculinities: The Phenomenon of Rape and War in Eastern Democratic Republic of Congo". För att ladda ner hela avhandlingen, klicka här.

Suprastruktur - fotoutställning, Ångströmlaboratoriet, Uppsala

Samtidigt som afrikanska städer allt mer präglas av ny teknologi – mobiltelefoni, satelliter, mobilt internet, solenergi och så vidare, kännetecknas många av dem också av en sönderfallande och otillförlitlig infrastruktur. Invånarna lever med ideliga avbrott i flödet av el, vatten, telekommunikationer, bränsle, trafik med mera.

Ordet ”infrastruktur” väcker bilder av system som verkar i bakgrunden. Förledet ”infra” betyder underliggande, och infrastrukturen förväntas transportera vatten, avlopp, avfall, energi, varor och människor utan att man ska behöva lägga märke till den.

I en fotoutställning med bilder från miljonstaden Jos i Nigeria som just nu visas i huvudentrén på Ångströmlaboratoriet i Uppsala skildrar Erik och Ulrika Trovalla, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, vad som händer när infrastrukturen flyttas från bakgrunden till förgrunden och styr allt mer av det dagliga livet. Genom sina brister förvandlas ”infrastruktur” till ”suprastruktur”.

Utställningen pågår under hösten/vintern 2013, huvudingången Ångströmslaboratoriet, öppen för alla och det kostar inget.

http://www.nai.uu.se/

UU om NAI

Läs Uppsala universitetets remissvar till Utrikesdepartementet angående Nordiska Afrikainstitutets möjliga införlivande i universitetet här.

Rasism mot afrikanska forskare

I en debattartikel beskriver Sten Hagberg, Peter Sundin och Leif Abrahamsson, samtliga verksamma vid Uppsala universitet, om trakasserier och diskriminering av forskarkolleger. Deras exempel handlar om en mocambikansk forskare som hölls inlåst på ett "polishotell" i Paris i fyra dagar innan han tilläts att komma in i Schengen. Och han hade faktiskt visum till Sverige och EU! Läs mer här.

Vad händer med Nordiska Afrikainstitutet?

En ny rapport från Statskontoret föreslår att Nordiska Afrikainstitutet inte bör bedriva sin verksamhet som en egen myndighet utan att verksamheten bör övertas av Uppsala universitet. Här finns hela rapporten.

Paul Stoller prisbelönt
Svenska Sällskapet för Antropologi och geografi har beslutat tilldela 2013 års Anders Retzius medalj i guld till professor Paul Stoller. VEGA-symposiet den 24 april ägnades åt professor Stollers bidrag till antropologin. Mer information om programmet här. Symposiet återgavs i Huffington Post den 25 april.
Rotary Peace Fellowships

Since 2012, the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University hosts a Rotary Center for International Studies in Peace and Conflict - one out of six such centers worldwide. Every year the Rotary Foundation thus awards 10 Rotary Peace Fellowships for students that wish to pursue a 2-year master degree in peace and conflict studies at the department of Peace and Conflict Research in Uppsala.

The fellowship includes funding for tuition fees, a monthly stipend for room and board, summer internship support, conference and research funding, and travelling to and from Uppsala.

Applicants for a Rotary Peace Fellowship should have:

1) A commitment to international understanding and peace, demonstrated through their professional and academic achievements and personal and community service activities

2) Bachelor’s degree or equivalent, with strong grades at the time of application

3) Minimum three years’ combined paid or unpaid full-time relevant work experience for the master’s degree program

4)  Proficiency in English and a second language

The fellowships are offered on a world-competitive basis. The nomination process goes via a Rotary district so interested applicants should locate a Rotary club near them. There is no requirement for a previous affiliation with the Rotary Foundation. Fellows can only apply to a center outside of their home country.

Complete details of the application process, as well as the annual application form, can be found at www.rotary.org/rotarycenters. For any questions please email the Rotary Peace Center staff at the Department of Peace and Conflict Research in Uppsala, at rotarypeace@pcr.uu.se.
 

Religiös tro – en konstruktiv kraft i utvecklingssamarbetet?

Den 17 oktober bjuder Svenska missionsrådet och missionsvetenskapen vid Uppsala universitet in till en dag som kretsar kring religionens roll i utvecklingssamarbetet. Föreläsningar och samtal riktar sig till såväl forskare som personer som arbetar med policyfrågor och handläggning inom biståndsrelaterad verksamhet. Dagen består av tre föreläsningar, panelsamtal och möjlighet till frågor och diskussion.

17 Oktober, 10.00 - 16.00, Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet

Mer information.

 

Claude Akes gästprofessur

Utlysning Gästprofessur

Claude Akes gästprofessur vid Institutionen för Freds-och konfliktforskning, Uppsala universitet, är ett samarbete mellan institutionen och Nordiska Afrikainstitutet. Det finansieras av den svenska regeringen och Uppsala universitet för att hedra minnet av professor Claude Ake, en framstående afrikansk akademiker, filosof och humanist.

Institutionen för Freds- och konfliktforskning och Nordiska Afrikainstitutet bjuder härmed in samhällsvetenskapliga institutioner, forskningsinstitut och institut, i Afrika och på andra håll, att föreslå kandidater för år 2013. Nomineringen av kvinnliga kandidater uppmuntras. Sista datum för nomineringar är 1 november 2012.

För mer information se http://www.pcr.uu.se/collaboration/claudeakevisitingchair/
 

Stipendieutlysning

Utlysning av stipendier

Nordiska Afrikainstitutet utlyser stipendier med sista ansökningsdag 1 oktober 2012. Institutet utlyser både studiestipendier och doktorandstipendier.

För mer information se även Nordiska Afrikainstitutets hemsida:

www.nai.uu.se/scholarships/study/

www.nai.uu.se/scholarships/phd_candidates/

Building a future energy system in Africa – How can science academies contribute?

Workshop

ISP organized a workshop on "Building a future energy system in Africa – How can science academies contribute?" in collaboration with the Swedish Royal Academy of Sciences and Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences. The workshop took place on 10-11 September 2012 at the premises of the Royal Academy in Stockholm. For more information, see the programme here

 

 

Uppsala-sessionens deltagare vid SANORD-konferensen: Peter Sundin, Eva Åkesson, Sten Hagberg och Maria Teresa Bejarano.